• RU
  • EN
  • IT

Eritööd

  • Kõrgobjektide ekspertiis ja hinnang.
  • Erinevad mittepurustava kontrolli meetodid (NDT - Non-destructive testing)
  • Sisetööd erinevates ehitistes (näiteks mahutites, tööstusahjudes, suitsu- jt tööstuslikes torudes).
  • Igat liiki elektritööd.
  • Puuhooldus ja kujunduslõikus ning ohtlike puude läbimõeldud langetamine minimaalsete riskidega.